Quyền chọn mua

Giao dịch được thực hiện khi người mua mua tùy chọn cuộc gọi bằng ngoại hối. Người bán cung cấp cho người mua một “cuộc gọi” – quyền mua một loại tiền cụ thể với một mức giá cụ thể.

Hợp đồng tương lai tương tự như các lựa chọn, nhưng chúng được mở trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều. Giá trị của hợp đồng tương lai được xác định bởi những gì thị trường sẽ trả vào một ngày trong tương lai cho một hàng hóa cụ thể. Trong trường hợp này, hàng hóa là ngoại tệ.

Cuộc gọi Forex là một hình thức tùy chọn cuộc gọi linh hoạt hơn nhiều trong forex. Nó được sử dụng cho một loạt các điều kiện. Nếu tùy chọn được thực hiện, thì người mua có thể mua loại tiền cơ bản với giá cố định. Nếu tùy chọn hết hạn vô giá trị, người bán có thể cung cấp lại với giá cao hơn.

Do tính linh hoạt của tùy chọn cuộc gọi trong ngoại hối, nhiều nhà giao dịch không nhận ra họ đang thực hiện giao dịch cho đến khi quá muộn. Ví dụ: giả sử bạn mua tùy chọn cuộc gọi của một cặp tiền với nhà môi giới của bạn. Vào ngày hết hạn, bạn quyết định rằng bạn muốn bán quyền chọn và bạn nhận ra rằng mình đang mất tiền, vì giá thực hiện của quyền chọn cao hơn giá trị thị trường cơ bản của tiền tệ.

Để bù đắp tổn thất, bạn phải mua tùy chọn, nhưng vì bạn nhận ra rằng ngày trong tương lai đã qua, chi phí của tùy chọn lớn hơn giá cơ bản. Trong trường hợp giá tiền tệ giảm thêm, bạn sẽ mất tiền quyền chọn mua.

Nếu bạn bán một tùy chọn cuộc gọi và giá của đồng tiền tăng giá, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu giá của đồng tiền mất giá, bạn sẽ mất tiền. Điều này có nghĩa là lãi hay lỗ của bạn không nên phụ thuộc vào tình trạng tài chính của quốc gia.

Tùy chọn cuộc gọi trong forex là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động trong nền kinh tế. Trong một thị trường đầy biến động, một tùy chọn cuộc gọi sẽ bảo vệ khoản đầu tư của bạn và cho phép bạn bán tài sản cơ bản với giá giảm. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phải chịu sẽ được xác định bởi các điều kiện thị trường tại quốc gia nơi cuộc gọi được phát hành.

Điều này có nghĩa là bạn nên sử dụng tùy chọn cuộc gọi trong ngoại hối để bảo vệ vốn của bạn trước những biến động trong nền kinh tế. Hãy chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào để đối phó với sự biến động của thị trường ngoại hối.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group